Afbeelding

De onderbouw

Net als bij andere VMBO-sectoren heeft het VMBO-Groen een onderbouw en een bovenbouw. De eerste twee leerjaren van de opleiding noemen we de onderbouw. Afhankelijk van de leerweg krijgen leerlingen diverse algemene vakken zoals Nederlands, Engels, biologie, economie, wiskunde, techniek of natuur- en scheikunde. Ook is er veel aandacht voor creatieve vakken, gymnastiek en het werken met computers. Daarnaast maken zij kennis met beroepsgerichtevakken die passen bij het examenprogramma van de bovenbouw. Deze vakken combineren wij vaak in projecten en thema’s. Leren wordt vooral leuk als je veel kunt doen en ervaren.

De bovenbouw

In de bovenbouw, dus het derde en vierde leerjaar, volgen leerlingen naast de algemene vakken een beroepsgericht vak (met uitzondering van de Theoretische Leerweg). De algemene vakken bieden wij zoveel mogelijk praktisch aan, bijvoorbeeld in combinatie met een beroepsgericht vak. Zo komen de leerlingen steeds meer in aanraking met de praktijk. Gedurende het examenprogramma worden de  leerlingen telkens uitgedaagd om een antwoord te geven op de voor hen 3 belangrijkste vragen: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

De Examenprogramma's

Het examen is afgestemd op de leerweg en vakrichting die leerlingen hebben gekozen. Hier hoort een bepaald vakkenpakket bij. Denk hierbij aan algemene vakken als Nederlands, Engels, maatschappijleer en wiskunde. Daarnaast volgen leerlingen uit de BB, KB en GL een beroepsgericht examenprogramma. Leerlingen uit de theoretische leerweg volgen dit programma niet maar hebben een extra theorievak voor hun examen.

Afbeelding

EXAMENPROGRAMMA GROEN

Dit programma wordt aangeboden in Heerlen en Horst.

Het examenprogramma Groen richt zich op ondernemerschap en innovatieve ontwikkelingen in de groene sector. Groen vind je ook buiten de landbouwsectoren want groen is ook design, milieu, economie en techniek. Alles wat zorgt voor een gezonde leefomgeving, een bloeiende economie en een mooie, duurzame wereld. Dat is waar het VMBO-Groen voor zorgt. Zeker weten dat die kennis in het beroep dat de leerling later kiest goed van pas komt! Dat kan in de groene sector zijn, maar dat hoeft niet. Met profiel groen kun je nog alle kanten op.

De vier profielmodules zijn:

Groene productie:  welke technologie zorgt voor een optimaal productieproces?

Tussen productie en verkoop:  Hoe verwerk, transporteer en beheer je producten?

Vergroening stedelijke omgeving: Wat maakt een fijne leefomgeving en hoe zorgen we hiervoor?

Groene vormgeving en verkoop: Hoe run je een succesvolle winkel?

Afbeelding

EXAMENPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN

Dit programma wordt aangeboden in Roermond en Nederweert.

Het examenprogramma Dienstverlening en Producten is een intersectoraal programma, wat wil zeggen dat het raakvlakken heeft met de verschillende sectoren Zorg en Welzijn, Techniek, Economie en ondernemen en natuurlijk met onze Groene wereld. Leerlingen kunnen zich breed oriënteren op de wereld van arbeid en beroep. Natuurlijk leren zij ook duurzaamheid toe te passen en leren zij ondernemen in de mooie groene wereld. Het is bovendien een vernieuwend programma met onderwerpen als multi-media en het organiseren van een activiteit.  

De vier profielmodules zijn:

Een product maken en verbeteren: van werktekening tot 3D-product, hoe werkt het productieproces? Deze profielmodule wordt aangeboden in Roermond.

Presenteren, promoten en verkopen: welke communicatiemiddelen en promotieactiviteiten kunnen worden ingezet? Deze profielmodule wordt aangeboden in Roermond.

Organiseren van een activiteit: rekening houdend met planning en regelgeving. Deze profielmodule wordt aangeboden in Roermond en Nederweert.

Multimediaal product maken: hoe ontwikkel je een een film, app of website? Deze profielmodule wordt aangeboden in Roermond en Nederweert.