Afbeelding

Inschrijfdagen voor schooljaar 2020-2021

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor het VMBO bij CITAVERDE College Roermond? De inschrijfmiddagen zijn geweest maar voor de volgende leerwegen nemen wij nog leerlingen aan:

 • Leerjaar 1: alleen in de gemengd/theoretische en kader beoepsgerichte leerweg
 • Leerjaar 2: instroom niet mogelijk
 • Leerjaar 3: alleen in de kader beoepsgerichte leerweg
 • Leerjaar 4: instroom niet mogelijk

Neem even contact met ons op om een afspraak te maken. Wij willen wij graag even persoonlijk met u en uw zoon of dochter kennismaken.  

Graag meenemen:

 • Schooladviesformulier
 • Citotoetsgegevens (indien aanwezig) of andere toetsgegevens
 • Verklaring dyslexie/dyscalculie
 • Indien aanwezig RVC-verklaring en/of LGF-beschikking
 • E-mailadres groepsleerkracht groep 8
 • Tijdens de aanmeldingsdagen kunt u het paspoort of de identiteitskaart van uw zoon of dochter meenemen, zodat wij de juiste gegevens kunnen overnemen
Lees meer
Afbeelding

Informatie voor tussentijdse instroom

Tussentijdse instroom zijn leerlingen die op onze school (willen) instromen als het schooljaar al is begonnen.

Binnen het samenwerkingsverband van de scholen uit Roermond en omgeving is afgesproken dat leerlingen die binnen dit samenwerkingsverband op een school zitten in principe niet tussentijds kunnen overstappen. Als zij van school willen wisselen kan dit alleen bij de start van het nieuwe schooljaar. Voordat er een aanmelding plaatsvindt op het CITAVERDE College moet de zorgcoördinator van de huidige school eerst contact hebben gehad met de zorgcoördinator van het CITAVERDE College (mevr. A. Strohbücker). Leerlingen die verhuizen naar Roermond kunnen natuurlijk wel tussentijds instromen.

Onze klassen zijn samengesteld op de leerlingenaantallen die we aan het begin van het schooljaar hebben. Daarom kan het zijn dat het niet altijd mogelijk is om leerlingen die tussentijds willen instromen te kunnen plaatsen.

In de volgende leerjaren en leerwegen is op dit moment nog wel plaats:

 • Leerjaar 1: alleen in de gemengd/theoretische en kader beoepsgerichte leerweg
 • Leerjaar 2: alleen in de gemengd/theoretische en kader beoepsgerichte leerweg
 • Leerjaar 3: alleen in de kader beoepsgerichte leerweg
 • Leerjaar 4: instroom niet mogelijk

Voor tussentijdse aanmelding op het CITAVERDE College kunt u contact opnemen met dhr. C. Dings of dhr. J. v/d Kerkhof.

Lees meer