Voorlichtingsmomenten

Wilt u meer weten over het VMBO-onderwijs van CITAVERDE College Nederweert? Kom dan naar een van onze voorlichtingsmomenten. Hier komt u alles te weten over ons VMBO. We vertellen wat u van ons als school kunt verwachten en er is uiteraard tijd om uw vragen te beantwoorden. Onze voorlichting bestaat uit een infoavond voor ouders, meeloopdagen of –dagdelen en open dagen. Deze vinden plaats tussen oktober en februari.

Vanwege de huidige situatie met Corona zijn we met verschillende partijen aan het kijken hoe we alles binnen alle geldende RIVM-richtlijnen veilig kunnen laten verlopen. Om die reden staat nog niet helemaal vast in welke vorm de voorlichtingsmomenten gaan plaatsvinden. 

Globaal kunt u rekening houden met een ouderinfoavond rond begin oktober en een open dag rond begin november en eind januari 2021. Zodra er meer bekend is over de datum, tijd en de vorm, communiceren wij hierover op onze Facebook-pagina en hieronder.

Geplande kennismakingsmomenten:

Informatieavond ouders van leerlingen in groep 7 en 8 op woensdag 7 oktober van 19.00-20.30 uur 

> meer info en aanmelden

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.