VMBO CITAVERDE College Heerlen

Het CITAVERDE College Heerlen biedt middelbaar onderwijs aan in het VMBO-Groen, één van de richtingen binnen het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Door het brede aanbod van vakken kunnen leerlingen met hun diploma doorstromen naar alle vier de sectoren op alle niveaus van het MBO.

Leerwegen

Op onze middelbare school kiest een leerling na de onderbouw - op zijn vroegst aan het einde van leerjaar 2 - uit één van de vier leerwegen van het VMBO-Groen. CITAVERDE College Heerlen biedt de volgende leerwegen aan:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (BB / Basis): nadruk op praktijkvakken
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB / Kader): 4 theorievakken en 2 praktijkvakken
  • Gemengde leerweg (GL / Gemengd): 5 theorievakken en 1 praktijkvak
  • Met de Gemende Leerweg toch het Theoretische diploma halen? Dan kan!

Jezelf ontdekken en ontwikkelen

Welke leerweg een leerling ook kiest, bij CITAVERDE College helpen onze leerkrachten om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen leren in een duurzame, innovatieve en ondernemende omgeving. Bij al onze scholen zorgen wij voor een unieke leerervaring door middel van persoonlijk en goed onderwijs. CITAVERDE College Heerlen mag zich Excellente School noemen want er wordt hard gewerkt aan persoonsontwikkeling, waarbij het motto is ‘wie ben je en wat wil je’.

Voor meer informatie over ons VMBO kijkt u bij  'over VMBO'.

Komt u een keer kennismaken bij CITAVERDE College Heerlen?

Lees meer
Locatie Directeur: Marij Dings
Adjunct-directeur VMBO onderbouw: Rob Steinschuld
Adjunct-directeur VMBO bovenbouw: Jean-Marie Feijs
Decaan: Rik Verwijlen

Adres:
Heldevierlaan 12
6415 SB Heerlen
T: 045 - 570 08 88
E: heerlen@citaverde.nl

Informatie over CITAVERDE Heerlen VMBO

Voor huidige leerlingen en ouders

Zit uw zoon of dochter op CITAVERDE College Heerlen? Kijk dan bij de schoolgids voor allemaal handige informatie. Of neem contact met ons op!

Voor nieuwe leerlingen en hun ouders

Wilt u meer weten over het VMBO-Groen onderwijs van onze school? Kom dan naar een van onze voorlichtingsmomenten! Hier komt u alles te weten over onze school. We nemen u mee door de school, vertellen wat u van ons als school kunt verwachten en er is uiteraard tijd om uw vragen beantwoord te krijgen.  

Lees meer
Volg ons op social media Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes!
Weet je dat we ook een YouTube kanaal hebben? Kijk (en abonneer) je via https://www.youtube.com/user/CITAVERDECollegeTV
Wij snappen heel goed dat aandacht geven maatwerk is. Juist door het kleine te waarderen, biedt het CITAVERDE een vertrouwd en veilig thuis. De vaardigheden die bij ons worden geleerd, zijn voor het leven. Voor een gelukkig en gezond leven, voor vandaag en morgen. Daarom is onze slogan: CITAVERDE voor het Leven! Kijk voor meer informatie over onze visie en missie op https://www.citaverde.nl/over-citaverde/ Over ons | Wie zijn wij? | CITAVERDE Benieuwd naar het verhaal en de missie van CITAVERDE college? Over de achtergrond van CITAVERDE, en hoe wij omgaan met ondernemen in de groene sector? Lees meer
ZO HELPEN WIJ LEERLINGEN VERDER MET L.O.B.
 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (L.O.B.) is een belangrijk middel om leerlingen kennis te laten maken met verschillende beroepen en/of beroepsrichtingen. Denk hierbij aan stage, les van gastdocenten en het bezoeken van open dagen. Bovendien kunnen ze de opgedane kennis en vaardigheden in concrete situaties toepassen en daarmee hun inzicht vergroten. Het L.O.B.- programma is erop gericht dat leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen én wat ze later willen.
Door het leerlingvolgsysteem kunnen wij tijdig signaleren of iemand extra zorg, uitdaging of aandacht nodig heeft. Denk hierbij aan extra hulp bij lezen, onderwijs in kleinere groepen of bijles. Heeft een leerling de ambitie om door te stromen naar een hogere leerweg of naar de HAVO? Dan gaan we daar samen naartoe werken.
Weet jij waar NFT voor staat? Onze docent Sander Wierikx legt het je uit! Deze video is gemaakt door onze partner voor plantenkas Aptus True Plant Science
VERDER KIJKEN DAN DE CIJFERS Op CITAVERDE College beoordelen we leerlingen niet alleen met cijfers. We kijken vooral ook naar het proces. Hoe doen zij hun werk, hoe voeren ze de opdrachten uit en hoe zijn de stages verlopen. Een overzicht van toetsen, opdrachten en werkstukken die leerlingen in het derde en vierde jaar maken, en een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen nemen we op in het zogenaamde portfolio. In het VMBO beoordelen we vooral op wat leerlingen wél kunnen, en niet op wat ze niet kunnen. Hierdoor gaan zij zelf succes ervaren en komen ze erachter waar hun eigen talenten liggen.
Ondernemend leren bij CITAVERDE College betekent dat onze leerlingen leren door:
 💪 hun talent en sterke kanten te gebruiken; 🤝 samen te werken; 🤔 kritisch te zijn;
 ❓ vragen te stellen;
 🧐 verbanden te leren zien;
 🏃‍♀️ zelf actie te ondernemen;
 🤥 feiten van meningen te leren onderscheiden; ✴️ te doen.
Met GL toch je TL diploma halen? Dan kan! Ook in Heerlen kun je een TL-diploma halen. Dit kan door een extra algemeen vak te kiezen binnen de Gemengde Leerweg (GL). Slaag je, dan kun je kiezen voor een diploma Gemengde Leerweg óf Theoretische Leerweg. Dit noemen wij de Groene Theoretische Leerweg 🍃.
VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT Talent, interesses en energie. Kinderen hebben het allemaal in overvloed. En elk kind is anders. Juist daarom brengt persoonlijke aandacht het beste in kinderen naar boven. Binnen ons VMBO is er veel aandacht voor de persoonlijke ontplooiing van leerlingen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat leerlingen voldoende kennis opdoen en vaardigheden aanleren, maar we letten ook op de sociaal- emotionele ontwikkeling.