Aan het eind van het tweede jaar krijgt een leerling een advies voor een leerweg die het beste bij hem / haar past. Een leerweg geeft de manier aan waarop iemand leert: heel praktisch, theoretisch of een beetje van beide.

BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BB):

Deze leerweg wordt aangeboden in Horst, Roermond en Heerlen.

De Basisberoepsgerichte Leerweg is voor de leerling die heel praktisch is ingesteld. In verhouding wordt veel aandacht aan de praktijk besteed. Ook de algemene vakken worden op een praktische manier ingevuld. De leerling kan met het behaalde diploma doorstromen naar niveau 2 van het MBO.

KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB):

Deze leerweg wordt aangeboden in Horst, Roermond en Heerlen.

Leerlingen die graag leren door praktisch bezig te zijn, kunnen kiezen voor de Kaderberoepsgerichte Leerweg. Naast algemene vakken krijgt de leerling een beroepsgericht programma. Met het behaalde diploma is doorstroming naar niveau 3 in het MBO het meest voor de hand liggend.

GEMENGDE LEERWEG (GL):

Deze leerweg wordt aangeboden in Horst, Roermond, Nederweert en Heerlen.

De Gemengde Leerweg biedt een combinatie van denken en doen. Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die weinig moeite met leren hebben en ook al weten welke richting ze uit willen. Doorstroming met het behaalde diploma naar niveau 3 of 4 in het MBO is gebruikelijk.

THEORETISCHE LEERWEG (TL):

Deze leerweg wordt alleen aangeboden in Nederweert.

De Theoretische Leerweg is geschikt voor de leerling die weinig moeite heeft met leren. Deze leerweg biedt een algemene theoretische basis en is te vergelijken met de MAVO. Meestal stromen de leerlingen na het afronden van de opleiding door naar het MBO niveau 4 en soms naar de HAVO.

Met GL toch je TL diploma halen? Dat kan!

Ook bij CITAVERDE College Horst, Roermond en Heerlen kunnen onze leerlingen een TL-diploma halen. Dit kan door een extra algemeen vak te kiezen binnen de Gemengde Leerweg (GL). Slaagt de leerling, dan kan gekozen worden voor een diploma Gemengde Leerweg óf Theoretische Leerweg. Dit noemen wij de Groene Theoretische Leerweg.

MAVO-PLUS IN NEDERWEERT

Deze leerweg wordt alleen aangeboden in Nederweert.

MAVO-plus biedt een goede voorbereiding op de HAVO en is geschikt voor leerlingen die de leerstof snel onder de knie krijgen en waarvoor leren een uitdaging moet zijn. Voordat leerlingen kunnen doorstromen naar de HAVO, kunnen ze in een veilige en overzichtelijke omgeving hiernaartoe groeien. Hier wordt gebruik gemaakt van leerstof en toetsen op HAVO-niveau en wordt er aandacht geschonken aan het aanleren van studievaardigheden waarmee de overstap goed wordt voorbereid. Na vier jaar behalen deze leerlingen een VMBO TL-diploma, waarmee de overstap naar HAVO-4 kunnen maken of naar een MBO-opleiding op niveau 4.

Als de basisschool minimaal een Gemengd / Theoretisch / HAVO-advies heeft gegeven en als er daarnaast een positief advies met betrekking tot motivatie, werkhouding en zelfstandigheid is, kan een leerling aangemeld worden voor MAVO-plus. Na aanmelding voor MAVO-plus volgt er een gesprek met de basisschool en neemt de aanname commissie een besluit over de toelating.