Veredeling

Veredeling

Bij Veredeling leer je hoe je een tuinbouwzaadje zo kunt bewerken dat er sterkere, gezondere planten uit kunnen groeien. De toekomstige assistent Veredelaar ondersteunt de Veredelaar bij het ontwikkelen van competitieve rassen van een bepaald gewas. Het is de persoon die assisteert bij de selectie van plantmateriaal en het uitvoeren van veredelingsproeven en hij of zij ondersteunt bij de registratie hiervan. Ook bereidt de assistent Veredelaar zelfstandig verdelingsprogramma's voor. Daarnaast geeft hij of zij vaktechnisch support aan de technici en legt technische productiegegevens vast ten behoeve van de marketing van nieuwe producten.