Vader Bert vertelt over de ouderraad

Mijn zoon zit in het vierde jaar van het CITAVERDE College in Heerlen. Vanaf het eerste jaar dat hij hier begon, zit ik in de ouderraad. Tijdens een bijeenkomst op de school hebben de toenmalige ouderraadsleden mij gevraagd of ik lid wilde worden. Die kans heb ik gegrepen.

Kwaliteit
Ik vind het fijn om zo meer bij de school betrokken te zijn. Het op peil houden van de kwaliteit van de school en het onderwijs zijn mijn belangrijkste drijfveren. Dankzij zo’n ouderraad kun je daar over meedenken. Wat ik ook echt van meerwaarde vind, is dat je van de directie tekst en uitleg krijgt over bepaalde keuzes en dat geeft een eerlijk en open beeld van waar zij soms mee stoeien. Wat dat betreft is mijn respect voor het werk van iedereen binnen de school nóg meer gegroeid.

Verbinding
De groep bestaat nu uit twaalf personen en komt ongeveer één keer per maand samen met de adjunct directeur. Ook zijn we bij activiteiten aanwezig, zoals de open dagen. We praten met ouders van eventuele nieuwe leerlingen, wijzen de weg en zorgen voor wat lekkers. Gezelligheid speelt in onze ouderraad zeker ook een rol. Bovenal zijn we een groep ouders die signaleert, meedenkt en meehelpt. De opvoeding van onze kinderen doen we samen met de school. Daarom is die verbinding zo belangrijk!

Bert Busser
Lid lokale ouderraad VMBO Heerlen

Tags: