Telen op Afstand

Telen op Afstand

De toekomstige teeltmanager stuurt de teelt op afstand aan. Hij of zij doet dit digitaal, met behulp van bijvoor­beeld sensoren en een klimaatcomputer. Monitorings­technieken zorgen ervoor dat de teeltmanager meerdere teelten op verschillende (ook internationale) locaties tegelijk centraal kan aansturen. Met behulp van sensoren, metingen en observaties in de teelt wordt de voortgang in de gaten gehouden en is het mogelijk om op afstand te corrigeren.