S-BB video: Als onderzoeker leefomgeving voer je onderzoek uit naar verontreiniging van (water)bodems, water en lucht in verband met een vergunningsaanvraag.