Krimp en de groene stad

Krimp en de groene stad

Door de krimp in regio Parkstad ontstaat er fysieke ruimte in de stedelijke omgeving. Het project ‘Krimp en de groene stad’ beoogt om samen met burgers, overheden en instanties een zinvolle en sociaal maatschappelijk gewenste invulling te geven aan deze ruimte. BBL-leerlingen van CITAVERDE College hielpen met het aanleggen en onderhouden van groente- en kruidenbakken bij de entree van het voormalige CBS te Heerlen.