Internationale Handel & Plantgezondheid

Internationale Handel & Plantgezondheid

Hygiëne heeft prioriteit nummer één bij een productiehandels- of veredelingsbedrijf in de tuinbouwsector. De kwaliteitsmanager zorgt daarvoor en is verantwoordelijk voor de hygiëne in de productie- en de handelsketen. Een gezonde en duurzame teelt kan niet zonder een goed opgeleide specialist met kennis van protocollen. Hygiëne moet gewaarborgd zijn. De incidenten moeten snel afgehandeld en geëvalueerd worden, zodat incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.