Bijensymposium 2.0

Bijensymposium 2.0

Zonder bijen daalt de wereldvoedselproductie met 35%. Bijen zijn hierbij samen met solitaire bijen en andere insecten zeer belangrijk en is hierbij het toverwoord “Biodiversiteit”. 

In 2015 hebben Limburgse partners daarom een convenant getekend om bijensterfte tegen te gaan. Tijdens dit tweede bijensymposium werd de balans opgemaakt en besproken welke concrete projecten zijn uitgevoerd.