TU14 - Tuinbouw - Cursusmodule toegepaste plantenfysiologie

DOEL

Groene vingers hebben is belangrijk om een gezond en kwalitatief goed product te telen. Kennis van de groeifactoren en de stuurmogelijkheden zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Maken we gebruik van groeilicht en/of stuurlicht, hoe houden we balans tussen vegetatieve groei en generatieve groei. Welke meststoffen gebruiken we en in welke verhouding. Welke invloed hebben hormonen op de plantengroei ect.

Na het volgen van deze cursus kent de deelnemer de groei en stuurfactoren. De deelnemer weet hoe de stuurfactoren ingezet kunnen worden in de teelt en welke invloed ze hebben op de groeifactoren

Lees meer

Wat leer je

Eisen

Echte verhalen Van ouders, onze studenten & beroepsprofessionals

Examen

Bij het volgen van één of meerdere modules kan Colland subsidie aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat.

Doorleren

  • Groeifactoren/stuurfactoren in de praktijk
  • CO2
  • Licht
  • Temperatuur
  • Water en meststoffen
  • Plantenhormonen

Beroepen

Medewerkers en/of bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de glastuinbouw, met voldoende kennis van de basis plantenfysiologie. Is deze kennis niet aanwezig, dan is het mogelijk om vooraf de cursusmodule ‘teeltkennis’ (glas)tuinbouw zelfstandig te doorlopen.

Op aanvraag (excl. BTW)

Lees meer