ANBI-status

CITAVERDE College heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Deze status wordt door de Belastingdienst verleend aan instellingen die zich voor meer dan 90% inzetten voor het algemene nut.  Een instelling met de ANBI-status kan in aanmerking komen voor een aantal belastingvoordelen. Een ANBI moet op de website een aantal verplichte gegevens publiceren. Deze gegevens zijn hieronder te vinden.

 

Naam
Stichting CITAVERDE College

RSIN/fiscaal nummer 
8022.27.107

Contactgegevens
zie contact

Doelstelling                                    
De missie, visie, kernwaarden en strategische doelstellingen van CITAVERDE College zijn beschreven in het Strategisch Beleidsplan

Bestuurssamenstelling                  
zie College van Bestuur en bijlage Raad van Toezicht, jaarverslag

Beloningsbeleid     
Voor de werknemers van CITAVERDE College is de CAO MBO van toepassing. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) zie  jaarverslag

Verslag activiteiten                            
zie jaarverslag