Publieke verantwoording 

Het schoolplan, algemene regelingen, informatie en regelingen van het VMBO en het MBO vindt u in de download- of verwijzingslinks hieronder.
Bij vragen, neem gerust contact met ons op. 

Afbeelding

VMBO INFORMATIE EN REGELINGEN

1. Schoolgidsen

2.  Algemene informatie met betrekking tot onderwijskundig beleid VMBO
       Zie schoolgids hoofdstuk  'Organisatie van het Onderwijs'

3.  Ontwikkelorganisatie VMBO, vanaf december 2016

4. Examenreglement VMBO 2018-2019
 

 

 

Overig

1. CITAVERDE College heeft een ANBI-status.
2. Algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten CITAVERDE College