Verruimde regeling minimagezinnen minderjarige MBO-ers

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt aan alle MBO-instellingen in Nederland middelen om studenten uit minimagezinnen de beschikking te geven over leermiddelen die noodzakelijk zijn voor het volgen van hun opleiding. De regeling is bedoeld voor studenten die een BOL-opleiding volgen en die bij de start van de opleiding per 1 augustus 2018 jonger zijn dan 18 jaar. De regeling is binnen CITAVERDE College verruimd. Naast BOL-studenten komen ook volgens strikte voorwaarden BBL-studenten in aanmerking voor toepassingen van de Regeling. Daarnaast is de drempel van 120% van het bijstandsniveau verruimd naar 140%.

Wie komt in aanmerking voor deze regeling?

  •  Uw zoon of dochter gaat een BOL-opleiding volgen en staat ingeschreven bij CITAVERDE College  en uw zoon of dochter is/was op 1 augustus 2018 jonger dan 18 jaar, én
  •  Stichting Leergeld kan bevestigen dat uw inkomen behoort tot de norm die door de minister is vastgesteld (gezinsinkomen tot maximaal 140% van het bijstandsniveau).

Óf

  • U bent volwassen en ingeschreven als BBL student,
  • U heeft geen beschikking over een derdenmachtiging
  • Stichting Leergeld kan bevestigen dat uw zelfstandig (gezins)inkomen behoort tot de norm die door de minister is vastgesteld (gezinsinkomen tot maximaal 140% van het bijstandsniveau).
  • U bent zelfstandig betalingsplichtig inzake het wettelijk verplicht cursusgeld en draagt dit zelfstandig aan CITAVERDE College af, CITAVERDE College mag dit niet voor u betalen.
     

Meer informatie en gebruikmaken van deze regeling

Lees verder onder MBO - schoolkosten over de regeling en hoe je er gebruik van kunt maken.