Samenwerking met bedrijfsleven leidt tot beter pluimveeonderwijs

Groeiend aantal studenten

Het middelbaar pluimveeonderwijs is de laatste jaren fors vernieuwd. Afstemming met het bedrijfsleven, een nieuwe proefstal en nieuwe lesprogramma’s met e-learning op het Groenhorst College (Barneveld) en het CITAVERDE College (Horst) trekken meer pluimveestudenten.

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk voor innovatie en kennisdeling.

CITAVERDE heeft het project AgroLeeft weten te financieren via het Regionaal Investeringsfonds. Doel van het project is het versterken van het onderwijs door de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Volg vakgericht onderwijs, je ziet andere bedrijven en het vergroot je netwerk.

Studenten van CITAVERDE en de Groene Campus in Helmond kunnen elke 14 dagen in Horst het vaktechnisch pluimveedeel volgen. De lesdag bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel waarbij vaak experts uit het bedrijfsleven ingezet worden. Door de modulaire opbouw kunnen studenten iedere 10 weken instromen in de opleiding. Het is ook mogelijk om als cursist in te schrijven voor één module. De modulen zijn gebaseerd op traditionele thema’s als huisvesting of voeding.

CITAVERDE maakt gebruik van de e-learning die in Barneveld ontwikkeld is. Daarnaast maakt CITAVERDE veel gebruik van digitale leeromgevingen en WhatsApp voor het uitwisselen van kennis. Theo Poels: “Alle lesstof en BPVopdrachten (beroepspraktijkvorming) zijn digitaal. De deelnemers werken in de les met een laptop. We starten op met bijvoorbeeld Pluimveeweb; actualiteit vinden we heel belangrijk.” CITAVERDE is volop bezig met “blended learning” (een combinatie van e-learning en verschillende werkvormen) en leren op afstand.

Bron: Pluimveewebmagazine-3

Informatie: www.citaverde.nl