Samenwerking CITAVERDE College & Gered Gereedschap Heerlen

Sinds september 2016 is op het CITAVERDE College in Heerlen het nieuwe vak MHD 'Milieu Hergebruik en Duurzaamheid' opgenomen in het Curriculum. In dit vak streven we er naar om  de leerlingen de bewustmaking en zorg voor het behoud van het milieu te verdedigen. Het leerplan is ingedeeld in drie hoofdthema's: Hergebruik afvalstoffen, Consumentengedrag -milieu en Duurzaamheid. Het CITAVERDE College wil relaties met bedrijven uit de regio Limburg onderhouden die thuis zijn met onze waarden. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf 'Gered Gereedschap' dat gevestigd is aan de spoorsingel 46 B te Heerlen. Dit bedrijf heeft in samenwerking met het CITAVERDE College ervoor gezorgd dat de leerlingen ervaren dat degelijk gereedschap niet in principe weg gegooid moet worden maar weer opnieuw professioneel gebruikt kan worden. De onderneming heeft een montagebord van gereedschap aan onze instelling geschonken en laat zien welke expertise ze bezit namelijk ooit oude en versleten, afgedankte gereedschapsmaterialen weer gereviseerd tot nieuwe. De leerlingen worden er dan iedere les weer opnieuw attent opgemaakt dat hergebruik wel mogelijk is. Met als achterliggende gedachte dat overconsumptie leidt tot nog meer transport, productie en CO2 uitstoot.