Roermondse wethouder benoemt Ecoteam CITAVERDE College VMBO Roermond

Roermondse wethouder van Natuur en Milieu komt op 21 maart a.s. om 13.00 uur naar CITAVERDE College VMBO Roermond om het gekozen Eco-team te benoemen!

Vanaf 2016 doet Citaverde Roermond mee aan het landelijke Eco-schools programma. Bij alle deelnemende scholen wordt er door een groepje leerlingen en leraren zorgvuldig gekeken naar tien onderwerpen waaronder afval, communicatie, groen, veiligheid, water, energie) en wordt gekeken of er ergens op school verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Je kunt daarbij bedenken aan de inrichting van de schoolkantine, het nuttigen van gezond(er) voedsel, het genereren van minder afval of terugdringen van pestgedrag. Niet alleen op het milieu moeten we zuinig zijn, zeker en vooral ook op mensen! Een groep van 12 leerlingen (uit ieder leerjaar 3) die zich hiervoor kunnen opgeven, gaan bekijken hoe zij de school beter, groener en mooier kunnen maken natuurlijk met hulp van hun jaargenoten.