Reanimatie-estafette CITAVERDE College Roermond

Op 28 september 2018 vindt van 09.00-17.00 de 13e reanimatie-estafette Limburg plaats op het CITAVERDE College te Roermond.

Reanimatieonderwijs

In Nederland worden elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand! Het blijkt dat hulpdiensten vaak niet op tijd (binnen 6 minuten) aanwezig kunnen zijn.
Op tijd reanimeren en defibrilleren is daarom van cruciaal belang. Door een goed samenspel van voldoende AED’s in de wijken, voldoende vrijwilligers, die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen en een oproep systeem kan het aantal levens dat wordt gered, stijgen van circa 7% tot boven 25%.
 
Een initiatiefvoorstel genaamd “Hart voor Limburg” is Statenbreed ondersteund, en reanimatieonderwijs pilots op middelbare scholen in de provincie Limburg blijken tot dusver zeer succesvol.
Om de continuïteit op langere termijn te kunnen waarborgen is het echter noodzakelijk dit als verplicht vak in het lespakket op te nemen, hetgeen al in veel andere landen het geval is.