Oud-leerling CITAVERDE verkiesbaar voor het Waterschap!

Op woensdag 20 maart gaat heel Nederland naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Oud CITAVERDE-leerling Frank Janssen is met zijn 23 jaar de jongste Limburgse kandidaat voor deze verkiezingen.

Er zijn in totaal 21 waterschappen in Nederland, die zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het gekozen algemeen bestuur wordt om de vier jaar gekozen via verkiezingen. Zij stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Frank is één van de kandidaten die zich beschikbaar heeft gesteld voor deze verkiezingen. Zijn interesse voor politiek begon al op jonge leeftijd. “Ik ging naar het CITAVERDE College in Heerlen, daar volgde ik vmbo-Groen. Die school is meer praktijkgericht en zodoende groeide mijn interesse voor de agrarische sector en watermanagement.”

Eén van de speerpunten van zijn campagne is een brug slaan tussen jong en oud. ‘Ik wil met name jongeren het belang van waterschappen in te laten zien. Veilig en schoon water en droge voeten is ons gemeenschappelijk belang. Iedereen gebruikt water en iedereen betaalt er ook voor, dus is het belangrijk dat we er over kunnen meebeslissen.”

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van dit waterschap, kan stemmen. Kijk voor meer informatie over waterschapsverkiezingen op https://www.waterschaplimburg.nl/overons/bestuur/2019/