Opnieuw aandacht voor gelijke bekostiging MBO-studenten AOC/ROC

De AOC Raad, netwerkorganisatie van het Groene onderwijs, heeft wederom aandacht  gevraagd  bij de Tweede Kamer voor hun ongelijke financiële positie ten opzichte van ROC’s. Met het oog op de komende Rijksbegroting 2017, de aanstaande verkiezingen en de kabinetsformatie is het noodzakelijk dit nu weer ter discussie te stellen.

 

€ 1000,- minder

Waar de MBO-opleidingen van ROC’s worden bekostigd door  het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, vallen MBO-opleidingen van AOC’s onder het Ministerie van Economische Zaken. Door extra bezuinigingen op de onderwijsbudgetten van EZ is er een forse financiële achterstand ontstaan ten opzichte van het overige MBO. AOC’s ontvangen gemiddeld bijna € 1.000 per leerling minder aan bekostiging. Middels een brief en een Vergelijking van de bekostiging voor opleidingen bij OCW en EZ, verzoekt de AOC Raad wederom tot gelijke behandeling.

Ambitie 

Jan-Pieter Janssen, voorzitter AOC Raad en lid van het College van Bestuur van CITAVERDE College: “Het groene onderwijs zit vol ambities. Echter: kwaliteit en continuïteit kosten geld. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven in onze sectoren over goed opgeleide arbeidskrachten kunnen beschikken, moet deze ongelijke bekostiging van tafel.”

Meer informatie:

Lees de brief aan de Kamer 
Lees de Vergelijking bekostiging opleidingen OCW – EZ