Onderwijsproject Globaland op het CITAVERDE College Horst

De eerste klassen van het CITAVERDE College Horst hebben tijdens de themaweek Delen en vieren op 21 en 22 december deelgenomen aan het tweedaagse Globaland project, een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld.

Het project stond in het teken van de virtuele wereld die Globaland heet. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen vormden in groepjes de nieuwe leiders van deze landen. In vier spelrondes was het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren.

Door middel van allerlei actieve praktische opdrachten verdienden de groepjes zogenaamde Globa’s, de munteenheid in Globaland. Zo zongen ze een rap of lied, voerden ze een toneelstuk uit of vertelden ze een verhaal door middel van een lego bouwwerk. Alle opdrachten gingen over mondiale problemen zoals oneerlijke handel, vrouwendiscriminatie, vluchtelingenproblematiek, honger en armoede in de wereld. Tijdens de spelopdrachten werden leerlingen aan het denken gezet over deze problemen en wat wij hier in Nederland mee te maken hebben en vormden ze hier een eigen mening over. Bovendien kregen de leerlingen tips over hoe ze zich in kunnen zetten tegen deze mondiale problemen.

Het fictieve geld dat de leerlingen tijdens de praktische opdrachten verdienden, investeerden zij in hun land. In vier rondes kregen ze de kans om alle ministeries te verbeteren én de bevolking tevreden te houden. De verdiende Globa’s mochten ze telkens naar eigen inzicht verdelen: hoeveel belasting wordt er geheven, hoe wordt dit geld verdeeld over de ministeries en met welke groepen uit de klas werd samengewerkt om internationale problemen op te lossen? De feedback op hun keuzes kregen de leerlingen via grappige ‘cartoonstickers’ die zij op een grote poster plakten. De poster gaf aan wat de nieuwe situatie van hun land is in de volgende spelronde. Er werd een ranglijst bijgehouden waarop de leerlingen konden zien hoe het gaat met hun land. Het project werd feestelijk afgesloten in de aula met een prijsuitreiking voor de beste groepen.

Globaland stelt zich ten doel scholieren van de onderbouw van de middelbare school bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Globaland die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de scholieren. Het project brengt innovatief onderwijs. Naast veel kennis doen leerlingen verschillende competenties op zoals zelfstandig werken in groepen, brainstormen en discussiëren, creatief denken en werken, keuzes maken en reflecteren. Het project heeft de vorm van het bij jongeren zeer populaire simulatiespel en bevat alle ingrediënten die nodig zijn om leerlingen te enthousiasmeren: actie, avontuur, teamwork, multimedia, competitie en leuke prijzen.

Het Globaland project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 250 scholen deel aan diens onderwijsprojecten. Naast Globaland organiseert Stichting Cross Your Borders diverse andere onderwijsprojecten met betrekking tot mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl.