Minister biedt ouders tegemoetkoming studiekosten voor MBO-ers van 16 en 17 jaar

Minister Bussemakers van Onderwijs heeft vandaag bekend gemaakt dat zij voor 2016 5 miljoen euro extra beschikbaar stelt om ouders, van MBO-studenten van 16 of 17 jaar, een tegemoetkoming in de studiekosten te bieden als zij binnen een bepaalde inkomenscategorie vallen. In het najaar komt zij met een structurele oplossing.

Minister Bussemaker trekt meer geld uit om de mbo-studenten met minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in de schoolkosten. Dat schrijft zij in haar beleidsreactie over schoolkosten die zij afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarmee komt de minister deels tegemoet aan de oproep van de MBO Raad aan de politiek in aanloop naar de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. De MBO Raad is samen met studentenorganisatie JOB, Leergeld en VNG van mening dat alle ouders van 16- en 17-jarigen in het MBO recht hebben op dezelfde financiële tegemoetkoming als hun leeftijdsgenoten in het VO.

De minister stelt voor 2016 incidenteel 5 miljoen euro beschikbaar om ervoor te zorgen dat niemand vanwege financiële redenen geen MBO-opleiding zou kunnen volgen. Daarnaast zegt zij toe om uiterlijk dit najaar met een structurele oplossing te komen die ervoor zorgt dat de schoolkosten geen belemmering vormen in de keuze voor een opleiding. Ook niet voor die studenten met ouders met lage inkomen die geen reiskosten hebben en voor wie de introductie van de ov-jaarkaart geen oplossing is.

Invoering ov-jaarkaart

Per 1 januari 2017 wordt de ov-jaarkaart ook voor minderjarige MBO-studenten ingevoerd. Dit zal voor veel studenten in het algemeen, maar vooral voor minderjarige studenten van ouders met een laag inkomen, de schoolkosten aanzienlijk doen afnemen. Maar omdat de minister zich ook zorgen maakt over de overgangsperiode tot de invoering van de ov-kaart, stelt zij voor deze doelgroep ook incidenteel geld beschikbaar. Daarnaast heeft de minister in haar beleidsreactie toegezegd dat er bij de voorjaarsnota een structurele oplossing komt voor die minderjarige studenten die niet geholpen zijn met de invoering van de ov-jaarkaart omdat zij geen reiskosten hebben.