MBO opleiding Bloem & Styling versiert kerk in Heerlen voor kerstmis

Designers van de MBO opleiding Bloem & Styling van CITAVERDE College Maastricht versierde donderdag 15 december jl. de kerk van Schandelen in Heerlen.

Het thema van de versiering was "Groen & transparant', vandaar de immer groen blijvende takken en het gaas met lampjes gedecoreerd. Een grote schittering in combinatie met de kerstballen bleek het te zijn. Voor het thema 'Groen & transparant' is gekozen omdat het immer groen de gedachte van het midwinterfeest symboliseert en de transparantie het streven in de maatschappij van de huidige tijd.  Al duizenden jaren wordt de winterwende in vele culturen op het noordelijk halfrond als feest gevierd, omdat de dagen weer gaandeweg beginnen te lengen. Daarom ging het feest rond de winterwende veelal gepaard met het maken van veel licht in al haar gedaanten: lampen, kaarsen, vuur. Soms werd een brandend wiel of rad gebruikt, dat ook de zon symboliseerde. Het midwinterse lichtfeest stond onder meer bekend als Yule of Joelfeest. De datum voor het christelijke feest van Kerstmis - 25 december - gaat wellicht terug op de datum van de winterzonnewende in de oude Romeinse kalender. Heel lang geleden begonnen we ons te realiseren dat veel dingen die te maken hebben met kerst niet (geheel) zijn terug te vinden in de bijbel. Ook ervoeren we dat de kerstboom eigenlijk niets met de geboorte van Jezus te maken heeft, maar eigenlijk een heidens gebruik is. In de eerste periode (zeker de eerste 200 jaar) na het sterven en verrijzen van Jezus Christus, bestond het vieren van kerst door Christenen helemaal niet. In die tijd was nog niemand bezig met het kindje Jezus of zijn geboortedag. Eigenlijk vierden alleen de Romeinen verjaardagen, voor christenen en Joden was dit ondenkbaar. Verandering van gedachten is dan ook niet iets van deze tijd maar iets van alle tijden. Het thema ‘Groen & transparant’ liet de ontwerpers van de MBO opleiding Bloem & Styling nadenken over dit verleden en combineerde dit met het vieren in het heden. Het resultaat mag er zijn zoals op de foto te zien is.