MBO deelnemers Heerlen zetten zich in voor vette stage in Zuid Afrika

Twee MBO deelnemers van de opleiding Animals, Sydney Schellings en Robin in de Braekt, gaan in maart 2017 tien weken stage doen bij een wild-life project in Zuid Afrika. Om deze stage financieel te kunnen bekostigen zijn deze dames een vet(te) actie gestart. 
 

De MBO deelnemers willen hun stage gaan invullen in Zuid Afrika in ‘the Greater Kruger area’ dit ligt naast het Krugerpark in de provincie Limpopo. Daarvoor moeten ze zelf een flinke financiële investering doen. Niet alleen voor reis en verblijf, maar ook de stageplek zelf moet betaald worden. Omdat deze stage buiten Europa valt, kunnen ze geen subsidies aanvragen. Dit vraagt dus een ondernemende houding van de MBO deelnemers om hun droomstage uit te laten komen.

Ze gaan mee helpen om de natuur te herstellen, leggen drinkplaatsen aan en
verwijderen ook afval in het natuurgebied. Ze gaan er zoveel mogelijk doen om te zorgen dat deze bijzondere diersoorten kunnen overleven omdat de oorspronkelijke natuur steeds meer verloren gaat. Daarnaast gaan ze ook een onderzoek doen om te kijken hoe de aanwezige diersoorten er leven en of ze met zijn alle kunnen overleven in dit gebied. Stropers zijn in Zuid Afrika nog een groot probleem en dit moet stoppen vinden Sydney Schellings en Robin in de Braekt. “We kijken of er stropers actief zijn in het gebied en we verwijderen eventuele strikken”. Vooral de Jachtluipaarden behoren tot de bedreigde diersoorten, “als we nu niet ingrijpen komen ze over een paar jaar helemaal niet meer voor in Zuid Afrika” aldus de MBO deelnemers.

Het zijn ook ondernemende dames volgens hun coach Richard Wijsen en ze hebben inmiddels vette acties opgezet om geld in te zamelen: ze hebben met affiches op school geprobeerd “sponsoren” en of donaties te krijgen en zijn daarbij nu de vat actie gestart.

Op school is er op het milieuperron een container voor het inzamelen van frituurvet en frituurolie geplaatst. Iedere volle container brengt euro’s op die de dames goed kunnen gebruiken voor hun stage kosten. Het is nu een kwestie van docenten, leerlingen, ouders, buurtbewoners etc. zo ver te krijgen dat ze hun oude frituurvet mee naar school brengen en in de container deponeren i.p.v. ze bij de supermarkt in te leveren.
Meer informatie over het project en de MBO deelnemers Sydney Schellings en Robin in de Braekt staat op : https://www.facebook.com/WildlifeProjectZuid.Afrika/