Louis Linssen na ruim 40 jaar CITAVERDE College met pensioen

Louis Linssen gaat na ruim 40 jaar voor het CITAVERDE College gewerkt te hebben met pensioen. Voor het VMBO is hij onmiskenbaar het gezicht van CITAVERDE College Heerlen in de contacten met de basisscholen, in de contacten met ouders en met andere instanties. Linssen werd ooit directielid op voordracht van het personeel. En hij heeft zijn collega’s niet teleurgesteld. 

 

Onderwijs icoon neemt afscheid   

Louis Linssen is na een aantal vervangingen en na één jaar op de LTS in Nijswiller gewerkt te hebben zijn carrière op een van de rechtsvoorgangers van wat nu het CITAVERDE College is begonnen. 
In die tijd viel Louis al snel op als initiatiefnemer van allerlei buitenschoolse activiteiten. Hij was onder andere de man als het ging om het organiseren van schoolkampen. 
Louis Linssen is iemand die gemakkelijk contacten legt. En een gevoelsmens. Hij snapt al snel wat in leerlingen en collega’s omgaat en heeft er oog en oor voor. Louis Linssen heeft zich de laatste  jaren enorm ingezet voor het fenomeen “De gezonde school”. 
En voor het VMBO is hij, inmiddels als adjunct-directeur, onmiskenbaar het gezicht van CITAVERDE College in de contacten met de basisscholen, in de contacten met ouders en met andere instanties.

Voor zijn directietijd was Louis de man van het rekenen, van Nederlands, Diensten en Vorming. Dat laatste is de voorloper van het tegenwoordige projectonderwijs. Hij was decaan en hij is nog steeds de man die leerlingenzorg ruim in zijn hart heeft opgenomen. 
Daar wordt hij in de regio en vooral door leerlingen erg voor gewaardeerd. Hij kan allerlei situaties heel goed analyseren en vooral verwoorden. Als hij een mening heeft zal hij die altijd met argumenten onderbouwen. Hij zegt waar het op staat en op de een of andere manier lukt hem dit altijd zonder mensen te kwetsen of voor het hoofd te stoten. 
De collega’s en genodigden nemen op 21 juli 2016 op feestelijke wijze afscheid van Louis Linssen.