Leerlingen MAVO in het GROEN scoren bovengemiddeld bij Rekenexamen

100 % slagingspercentage 2F niveau bij eindexamenleerlingen !!

Bij MAVO in het GROEN! hebben 56 leerlingen voor het 2F-niveau een cijfer 8 of hoger behaald. Hiervan hebben zelfs 8 leerlingen met veel trots het cijfer10 behaald. Leerlingen in het Havo moeten het niveau 3F behalen bij hun eindexamen. Bij MAVO in het GROEN! zijn er nu zelfs al 15 eindexamenleerlingen die dit niveau hebben behaald. De leerlingen mogen hier terecht trots op zijn !

 

Sinds schooljaar 2014-2015 is de rekentoets voortgezet onderwijs onderdeel van het eindexamen. VMBO-leerlingen G/T moeten aan het eind van de opleiding het niveau 2F beheersen om verder te kunnen naar het MBO. Voor het huidige schooljaar heeft de minister van OCW vooralsnog besloten, om het cijfer voor het rekenexamen niet mee te tellen. Dit weerhoudt de MAVO in het GROEN! er echter niet van om te blijven investeren op rekenonderwijs.

Vanaf leerjaar1 tot en met 4 is er per week een extra rekenles ingeroosterd. Bovendien worden leerlingen die moeite hebben met rekenen, in kleine groepjes extra begeleid. Mede hierdoor is de doelstelling ‘alle leerlingen behalen minimaal het 2F-niveau en minimaal 10% van de leerlingen slaagt op 3F-niveau’ behaald !

MAVO in het GROEN! is supertrots op de behaalde resultaten. Dank hiervoor aan de docenten, de remedial teacher en de tomeloze inzet van de leerlingen.

 

Kiest u voor het CITAVERDE College, MAVO in het GROEN?

De aanmeldavonden vinden plaats op Pastoor van der Steenstraat 5 en worden gehouden op maandag 7 en dinsdag 8 maart tussen 19.00 -21.00 uur .