In het kader van het naderende beroepenfeest van Roermond on Stage (ROS) waar 225 bedrijven zich presenteren aan derdeklassers VMBO CITAVERDE College Roermond hebben alle derde klassers op woensdag 31 januari jl. een leerlingtraining gevolgd.

Het beroepenfeest vindt op 1 maart plaats in de Jo Gerris Hal te Roermond. Op deze dag presenteren zich ongeveer 225 bedrijven aan alle VMBO leerlingen uit Roermond en omgeving. Tijdens deze training leerde de leerling hoe hij/zij zich voor kan stellen aan vertegenwoordigers van bedrijven. Het voorstellen is een van de belangrijkste aspecten en dat werd geoefend. Vele leerlingen deden dit al uitstekend maar er waren er ook enkele die dit tijdens de training nog hebben geleerd. De voorbereiding voor ROS is in volle gang en door deze training weten onze leerlingen nog beter wat er van hun verwacht wordt op 1 maart.