Inzet van e-learning veelbelovend

Een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar online leren via de WERK-portal van SBCM wijst uit dat de inzet van e-learning effectief is.  SBCM, het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor de sociale werkvoorzieningen, zal de e-learningportal verder gaan ontwikkelen en uitbreiden.  CITAVERDE Bedrijfsopleidingen ontwikkelde in opdracht van SBCM meerdere modules voor deze portal, waaronder  ‘Aan  de slag blijven’, ‘Solliciteren’ en ‘Veilig werken met Handige Herman’.  De portal kent een gevarieerd aanbod aan interactieve programma’s voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals lager opgeleiden (tot mbo niveau 1) en WWB’ers. Het intensiever inzetten van E-learning lijkt ook op basis van de positieve resultaten van dit onderzoek de toekomst te hebben.

Sanne van Hoof, projectleider van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen heeft meegewerkt aan het onderzoek en is ontwikkelaar van e-learningmodules. Van Hoof:  “Binnen CITAVERDE College zien we de kracht van online leren in combinatie met andere werkvormen. We ontwikkelen in eigen huis diverse e-learningmodules en apps om onze opleidingen te verrijken. Daarnaast ontwikkelen wij ook E-Learning op maat voor andere partijen, zoals voor SBCM. Een voorbeeld is de module ‘Aan de Slag Blijven’, bedoelt om algemene werknemerscompetenties te verbeteren. Aan de hand van interactieve video’s, afbeeldingen en oefeningen, worden medewerkers voorbereid op een werkplek bij een reguliere werkgever. Als aanvulling op de e-learning zijn praktijkopdrachten ontwikkeld. Via deze opdrachten wordt de cursist uitgenodigd om de informatie uit het leermiddel op de eigen beroepssituatie toe te passen.”

Voordelen E-learning

E-learning heeft enkele algemene voordelen ten opzichte van traditioneel leren: het leren is niet tijds- of plaatsgebonden, er kan bespaard worden op kosten voor docenten en ruimtes, cursisten kunnen in hun eigen tempo aan de slag en een volgsysteem kan eenvoudig geïmplementeerd worden. Juist binnen de SW-sector is e-learning veelbelovend. De interactieve insteek werkt motiverend en het stimuleert zelfredzaamheid. E-learning op verschillende manier worden ingezet voor zowel individueel als klassikaal onderwijs. Bij blended learning worden online materialen gecombineerd met traditionele lesmethode en werkvormen.  

Bron: Artikel ‘ Online leren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Sociaal Bestek maart 2016 '.  Klik op de afbeelding om het artikel te lezen:

Meer informatie over de E-learningsmodules van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen? Klik hier.