Installatie GREEN TEAM VMBO CITAVERDE COLLEGE ROERMOND EEN FEIT

Op maandag 21 maart 2016 is het CITAVERDE ECO-TEAM oftewel ons “GREEN” dreamteam geïnstalleerd door Raja Fick-Moussaoui de wethouder van ruimte, infrastructuur, milieu en natuur.
Aanwezig waren - buiten het GREEN “DREAM” TEAM dat bestaat uit 10 leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 (Houda, Naomie, Jarno, Renée, Lonneke, Renée, Sanne, Ezra, Julia, Peter), de heren Leo Peeters, Docent Wiskunde, Rekenen en tevens aanspreekpersoon van dit project, Patrick Peters en Mimoun Abassi - de heer Frans Schatorjé, locatiedirecteur, mevrouw Marion van Kempen, adjunct directeur, Raja Fick-Moussaoui, Wethouder voor ruimte, infrastructuur, milieu en natuur bij Gemeente Roermond, Eva Wijnen, gemeente Roermond beheerder afval en Daniëlle Paulissen, gemeente Roermond beheerder afval.
 
Om 13.00 uur werd het GREEN TEAM welkom geheten en geïnstalleerd door Raja Fick-Moussaoui die aangaf verheugd te zijn over het enthousiasme waarmee de leerlingen zich spontaan hadden aangemeld voor het project.
 
De leerlingen kregen een leuke attentie en de naam GREEN TEAM werd met een meerderheid van stemmen aangenomen.
 
De heer Leo Peeters sprak tot alle aanwezigen en eindigde zijn speech met de mooie woorden van Wubbo Ockels “we zijn allemaal astronaut van ruimteschip aarde en daar moeten we zuinig op zijn”.
 
Om 13.40 werd gestart met het opruimen van zwerfafval in de omgeving van de school dat buiten de school op een zeil werd gelegd om te zien wat er nou allemaal zoal werd weggegooid. De opbrengst was verbluffend van blikjes, flesjes, restanten van rookartikelen tot aan een complete WC-bril. De gevonden flesjes en blikjes werden vervolgens gedeponeerd in het speciale GREEN-UP punt.
 
De middag werd afgesloten met een interview van filmteam van TV Ellef dat de hele middag aanwezig was om dit mooie initiatief te filmen.
De wethouder gaf aan dat er over een aantal maanden wordt geëvalueerd wat de opbrengsten van het project zijn.