In memoriam Angelique Evers

De vele reacties op verschillende media, naar aanleiding van het overlijden van onze collega Angelique Evers zijn hartverwarmend. Om iedereen in de gelegenheid te stellen het condoleanceregister te tekenen en een berichtje achter te laten in de wensboom, is de gedenkhoek in de aula geopend open van 08:00 - 18:30 uur tot vandaag 11 april 2017.

Wij wensen Jos, familie en vrienden sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Directie, personeel , leerlingen en CVB CITAVERDE College Horst