Hans Doffegnies nieuw lid van de Raad van Toezicht van CITAVERDE College

In de vergadering van 3 april heeft de Raad van Toezicht van CITAVERDE College Hans Doffegnies, benoemd tot zijn nieuwe lid, als opvolger van Erik Titulaer. Met zijn ruime bestuurlijke ervaring en een lange staat van dienst in het MBO-onderwijs – met name op gebied van het toepassen van informatietechnologie in het onderwijs –  is Hans Doffegnies zeer welkom als toezichthouder van  CITAVERDE College.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurders en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden met een duidelijke portefeuilleverdeling en participatie in een aantal commissies. Daarnaast beschikt elk lid van de Raad van Toezicht over ervaring om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De functie van lid van de Raad van Toezicht van CITAVERDE College spreekt Hans Doffegnies bijzonder aan. Het stelt hem in staat om zijn kennis en ervaring in te zetten voor een sterk en ondernemend Groen onderwijs in Limburg.