Gastlessen van Halt over groepsdruk voor 2 VMBO CITAVERDE COLLEGE HORST

Uw zoon of dochter krijgt binnenkort op school de voorlichting ‘Invloed van de groep’ van Halt of heeft deze kort geleden gehad. Hieronder vindt u informatie over waarom Halt deze voorlichting geeft, wat de voorlichting inhoudt en wat u zelf kunt doen.

Waarom deze voorlichting?

Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. In de praktijk zien we dat het merendeel van de jongeren strafbare feiten pleegt onder druk van de groep of in groepsverband. Jongeren zijn nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit en het loskomen van hun ouders. Ze zoeken daarbij vaak steun bij leeftijdsgenoten omdat die hetzelfde doormaken. Jongeren willen daarom graag bij een groep horen. Ook zijn ze extremer in hun gedrag dan volwassenen. Vaak beseffen ze niet wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor henzelf en anderen. Dat heeft ook te maken met de ontwikkelingsfase waarin ze zitten. Soms gaan ze te ver en doen ze dingen die strafbaar zijn. Jaarlijks komen zo’n 17.000 jongeren van 12 tot 18 jaar bij Halt voor delicten als winkeldiefstal, vernieling, verstoring van de openbare orde en spijbelen. Om te voorkomen dat jongeren strafbare feiten plegen, geeft Halt voorlichtingen en ouderbijeenkomsten over onder andere groepsdruk.

Waar gaat de voorlichting over?

In de voorlichting gaan we samen met de leerlingen uitzoeken wat groepsdruk eigenlijk is. Door middel van een test ontdekken de leerlingen hoe groepsdruk werkt en hoe gevoelig zij er zelf voor zijn. Ook bespreken we met de leerlingen een aantal waargebeurde verhalen van jongeren die bij Halt zijn geweest. Deze jongeren hebben allemaal iets gedaan onder invloed van groepsdruk. De leerlingen gaan bedenken hoe deze jongeren een volgende keer beter met groepsdruk om kunnen gaan. Aan het eind van de voorlichting geven we de leerlingen tips mee om groepsdruk te weerstaan.

 

Wat kan ik doen?

Toon interesse in en begrip voor uw kind. Vraag wat ze gaan doen, waar ze heen gaan en met wie. Probeer daarbij niet te oordelen. Het is soms lastig om informatie van uw kind te krijgen. Het kan dan helpen om oprechte interesse te tonen, zonder oordeel. Vat ook samen wat uw kind aan u vertelt. Zo kunt u laten zien dat u uw kind begrijpt en dit moedigt uw kind weer aan om verder te vertellen. Wilt u het met uw kind over groepsdruk hebben, gebruik dan de Halt-voorlichting als aanleiding. Vraag uw kind bijvoorbeeld welk onderdeel van de voorlichting het meeste indruk heeft gemaakt en waarom.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op www.halt.nl/opvoeders.