Educatie en subsidie voor afkoppelen regenwater

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor. We krijgen steeds vaker te maken met wateroverlast. Borrelende toiletten, straten die blank staan, ondergelopen kelders, milieuvervuiling, maar ook verdroging; het wordt meer regel dan uitzondering als we niet ingrijpen. Door regenwater af te koppelen, kunnen we tuinen waterklaar maken. Het regenwater stroomt dan niet langer het riool in, maar wordt opgevangen én nuttig gebruikt in de tuin.

Om burgers en professionals te helpen bij het Waterklaar maken van hun tuin, zet CITAVERDE College als onderwijspartner in op educatie voor diverse doelgroepen. Kennis over afkoppelen wordt vastgelegd en (digitaal) verspreid. Ook het structureel inbedden van de materie in het onderwijscurriculum en het creëren van onderzoeks- en praktijkleerplekken voor studenten, behoort tot de projectdoelstellingen.

Op dit moment is het bovendien extra aantrekkelijk om je tuin waterklaar te maken. In 15 gemeenten in Noord en Midden Limburg kun je subsidie krijgen. Deze subsidie is bedoeld als extra stimulans voor onder meer burgers, bedrijven en woningbouwverenigingen om zelf bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast.

Meer weten? Kijk op www.waterklaar.nl