CITAVERDE werkt samen voor sterker techniekonderwijs in het VMBO

Afgelopen vrijdag is door de betrokken onderwijsbestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de aanvraag Sterk Techniekonderwijs voor Noord- en Midden Limburg ondertekend.
De afgelopen maanden is hier door de locaties Horst, Nederweert en Roermond veel inzet op gepleegd om, in samenwerking met de regionale partners uit onderwijs en bedrijfsleven, tot een goede meerjarige subsidieaanvraag te komen. Later dit jaar weten we of de aanvraag succesvol is.

Over Sterk Techniekonderwijs
Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Kijk voor meer informatie op https://www.sterktechniekonderwijs.nl/