CITAVERDE werkt samen met ondernemers, overheid en onderwijs in de regio Noord-Limburg

CITAVERDE College is partner van het vandaag gelanceerde Crossroads Limburg. Crossroads Limburg wil de economie in de regio Noord-Limburg versterken door ondernemers, overheid en onderwijs goed samen te laten werken. Ze jaagt economische thema’s, zoals innovatie en circulariteit, aan binnen de maakindustrie, logistiek en de agrofoodsector. Het instituut neemt het initiatief om de ondernemersambities te vertalen naar een overkoepelende economische agenda en positioneert een en ander vervolgens bij de provinciale-, landelijke en Europese overheid. Daarnaast organiseert Crossroads Limburg beeldbepalende evenementen in de vorm van masterclasses.  Voor meer informatie zie de website www.crossroadslimburg.com.