'CITAVERDE voor het Leven' wederom beloond met Gezonde Schoolkantine-schaal

De locaties van CITAVERDE College in Roermond en Heerlen hebben voor het 3e jaar de gezonde schoolkantine schaal ontvangen van het voedingscentrum. Locatie Horst heeft een speciale positie in dit traject.

Locatie Horst is door het Voedingscentrum gevraagd een landelijke voortrekkersrol te vervullen in het implementeren van de nieuwe richtlijnen die vanaf 2017 voor alle scholen gaan gelden. De school in Horst zal aan het einde van 2016 de schoolkantine schaal 2016 ontvangen, maar helemaal volgens de veel zwaardere nieuwe richtlijnen.

Omdat het voedingscentrum de schijf van vijf recent heeft vernieuwd, zullen er vanaf 2017 andere eisen worden gesteld aan een gezonde schoolkantine. In 2016 is er een overgangsjaar. CITAVERDE heeft 3 schoolkantines. De school in Horst is de nieuwe eisen nu al aan het implementeren. Het betreft het aanpassen van het assortiment aan de nieuwe eisen en het aanpassen van de inrichting van de uitgiftebalie van de kantine met als doel het nog aantrekkelijker presenteren van de gezondere keuzes.  CITAVERDE College streeft naar het predikaat 'goud' voor al haar schoolkantines in 2017.

Ans Christophe, lid College van Bestuur: “CITAVERDE College  heeft al 3 jaar op een rij met veel succes gezonde schoolkantines. Daar gaan we mee verder, de gezonde schoolkantine filosofie is vastgelegd in het beleid van CITAVERDE College. CITAVERDE heeft als missie: ‘CITAVERDE voor het Leven’. Al onze opleidingen dragen bij aan een beter, mooier en leuker leven voor iedereen. Daarbij horen thema’s als gezondheid en gezonde voeding, duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn en natuur. Dus de gezondheid van onze eigen studenten en medewerkers is ook erg belangrijk voor ons. Vandaar dat we extra aandacht hebben voor hetgeen wij hen aanbieden in onze kantine en automaten”.

 

Voor meer informatie over de nieuwe schijf van vijf en tips om gezonder te eten: www.voedingscentrum.nl.