CITAVERDE Horst behaalt zilveren certificaat Eco-schools

Citaverde College in Horst neemt deel aan het programma Eco-Schools. Certificering voor dit internationale keurmerk voor duurzame scholen gebeurt in drie stappen: het Bronzen certificaat, het Zilveren certificaat en uiteindelijk de Groene Vlag. Citaverde College heeft op 29 juni 2015 het Bronzen certificaat ontvangen.Voor het blijvend implementeren van duurzaamheid in de vakken en activiteiten die worden aangeboden, biedt Eco-Schools het Zevenstappenplan. Duurzaamheid krijgt zo een plaats in themaweken, praktische opdrachten of project-onderwijs, met als doel dit in de school en het curriculum structureel in te bedden. Het Zilveren certificaat wordt toegekend na succesvolle afronding van stap 5 van het Zevenstappenplan, waarin de link met het curriculum wordt gelegd. Door bestaande projecten en lessen tegen het licht te houden, wordt ontdekt waar dingen goed gaan en waar ruimte is voor verbetering. Citaverde College heeft aangeleverd:

 • ï‚· het ingevulde werkboek tot en met stap 5
 • ï‚· dag van de duurzaamheid 2015 op Floriadeterrein
 • ï‚· tekening uitwerking belevingstuin
 • ï‚· gezondheidsmonitor jeugd
 • ï‚· schoolenergie
 • ï‚· project, opdracht en presentatie duurzaamheid
 • ï‚· energiescan (formulieren en resultaat)
 • ï‚· schematische weergave duurzaamheid in curriculum
 • ï‚· brochure schoolsteward
 • ï‚· profielvak Dienstverlening en Producten
 • ï‚· folder Duurzame toiletinrichting
 • ï‚· vernieuwd examenprogramma
 • ï‚· folder wepapercycle
 • ï‚· verslag juni aandacht Duurzaamheid binnen Curriculum

Citaverde College heeft procedureel en inhoudelijk aan de vereisten voldaan voor het verkrijgen van het Zilveren certificaat van Eco-Schools. Het team functioneert, scans zijn uitgevoerd, doelen en maatregelen zijn bepaald en worden gerealiseerd. Er is geïnventariseerd waar duurzaamheid in het curriculum zijn plaats heeft, hetgeen de eerste stap is. Er zijn veel dingen van duurzaamheid ingebed. Vanuit deze inventarisatie kunnen verbeterpunten worden opgesteld. Het ziet er naar uit dat dit zeker zijn vervolg krijgt voor het curriculum van Citaverde College in Horst.
Aan CITAVERDE College wordt op basis van de audit het zilveren certificaat van Eco-schools verleend.