Bij CITAVERDE College Horst kan de vlag uit! Het VMBO van de CITAVERDE school in Hegelsom heeft de titel “Superschool” ontvangen. Niet voor 1 leerweg, maar voor 2. En voor de andere leerweg is de score Goed ontvangen. Een mooie bekroning op het werk van alle enthousiaste medewerkers.

In de regio Limburg scoort het CITAVERDE College Horst voor de gemengd/theoretische leerweg en de Kaderberoepsgerichte leerweg als superschool. Met de minste zittenblijvers en hoogste examencijfers. Het CITAVERDE College in Horst/Hegelsom onderscheidt zich door maatwerk te bieden, talent te ontwikkelen en te werken in 'leergebieden'. Dit zorgt ervoor dat elke leerlingen zijn of haar kansen kan benutten met een tweejarige brugperiode waarin de leerling zich kan ontwikkelen. Na 2 leerjaren wordt er voor een leerweg gekozen. De school zorgt voor een veilig klimaat zodat elke leerling zonder belemmering aan zijn toekomst kan werken. Wij noemen het niet voor niets: 'CITAVERDE voor het leven'.

Elsevier weekblad vergelijkt de scholen op basis van “harde” onderwijsresultaten, afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs. Ten eerste is gekeken naar de onderwijspositie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het schooladvies dat de basisschool eerder gaf. Komt een leerling op een hogere leerweg uit dan geldt dit als pluspunt. Het tweede onderdeel waarop is beoordeeld is de tijd die een leerling nodig heeft om in de bovenbouw te komen, de zogenaamde onderbouwsnelheid. Het bovenbouwsucces is het percentage leerlingen dat in een keer het diploma haalt. Ten vierde het gemiddelde cijfer dat behaald is voor het centraal examen.