CITAVERDE College ontvangt SustainaBul MBO voor duurzaam onderwijs

Op vrijdag 13 december 2019 vond de uitreiking plaats van de eerste SustainaBul MBO. Deze benoeming stimuleert duurzaamheid in het middelbaar beroepsonderwijs, op een positieve en inspirerende manier. Ook CITAVERDE College zet zich in voor een duurzaam onderwijs.

CITAVERDE College heeft zich de afgelopen jaren hard ingezet om de school te verduurzamen. Dit is onder andere gedaan met de plaatsing van zonnepanelen door studenten, installatie van slimme LED-verlichting op schoollocaties en watertappunten om het gebruik van flesjes te stimuleren.
Ook het onderwijs heeft een duurzamer karakter gekregen, bijvoorbeeld door de integratie van duurzaamheidsthema’s in het vak Green Science en het meewerken aan projecten omtrent voedselbossen.

De deelnemende onderwijsinstellingen aan de SustainaBul vulden een vragenlijst in die gaat over de mate van duurzaamheid in hun onderwijs, de praktijk, de bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan. Deze antwoorden werden onderbouwd met bewijsstukken. Alle deelnemers werden in het zonnetje gezet en ontvingen een SustainaBul MBO.
Hoewel de ranking op het eerste gezicht een wedstrijd is, biedt het vooral een kans voor onderwijsinstellingen om van elkaar te leren. Scholen kunnen zo een kijkje bij elkaar in de keuken nemen op allerlei vlakken, van het reduceren van gasverbruik tot het integreren van duurzaamheid in het curriculum. Het is een ranking die begint om duurzaamheid een speerpunt te maken in het beleid, maar eindigt in het gedachtegoed en het handelen van studenten en personeel.

Door mee te doen hebben de onderwijsinstellingen duurzame doelen geformuleerd en stappen in de goede richting gezet. Daarmee geeft de SustainaBul niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar draagt het vooral ook bij aan de verdere verduurzaming van de deelnemende MBO-instellingen. De SustainaBul is een jaarlijks terugkerende benoeming.