CITAVERDE College ontvangt Mobility Charter en krijgt Europese erkenning voor internationalisering

Het groene onderwijs loopt voorop wanneer het gaat om internationalisering. Dat blijkt onder meer uit het aantal internationale stages dat wordt gevolgd door studenten in het mbo-groen (6%, tegen 1% in het gehele mbo). Het is voor het CITAVERDE College vanzelfsprekend om binnen haar onderwijs herkenbaar aandacht te geven aan internationale relaties en beroepspraktijkvorming. De groene sector maakt immers expliciet deel uit van een internationale samenleving en kent een duidelijke internationale gerichtheid, zowel wat betreft regelgeving binnen Europa als wat betreft een kennisnetwerk en productieafzet wereldwijd. Het ontvangen van de Mobility Charter draagt bij aan de verdere ontwikkeling van internationalisering van CITAVERDE College: studenten en docenten komen voor meer externe subsidies in aanmerking, het zorgt voor erkenning door buitenlandse partners en het keurmerk draagt bij aan vermindering van administratieve handelingen bij subsidieaanvragen.