CITAVERDE College ondertekent de Nationale Bijenstrategie

Tijdens de Conferentie Nationale Bijenstrategie op 22 januari 2018 hebben 43 partijen, waaronder CITAVERDE College, hun handtekening gezet onder een plan om de bijenpopulatie in Nederland te laten groeien en om uitsterven van de wilde bijen tegen te gaan.

Een ambitieuze en noodzakelijke samenwerking tussen onder andere overheid, bedrijfsleven en onderwijs waar CITAVERDE College nu ook deel van uitmaakt. Bij de ondertekening van de Nationale Bijenstrategie was ook Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanwezig.

Kennisdelen tijdens de conferentie 

Ger van Laak van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen heeft tijdens de conferentie uitleg gegeven over het project Bijeen voor Bijen van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving. Passend bij het groene onderwijs, werkt CITAVERDE College ook op deze manier aan een gezonde leefomgeving.

Ondertekening Nationale Bijenstrategie

Ans Christophe (CITAVERDE College), Evelyne van Dongen (Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving) & Ger van Laak (CITAVERDE College & Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving) bij het ondertekenen van de Nationale Bijenstrategie. 

Afbeelding

Doelen

De Nationale Bijenstrategie richt zich op:

  • Het aanbieden van een geschikte leefomgeving, voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bijen en andere bestuivers.
  • Groei van het aantal goed opgeleide imkers.
  • Duurzame gewasbescherming.

Initiatieven van CITAVERDE College

CITAVERDE College is initatiefhouder van de onderdelen Bijensymposia, Bijengezondheid bij Toverland en het Convenant Bijengezondheid in Limburg. Daarnaast ontwikkelen we 5 keuzedelen voor het MBO en LevenLangLeren:

  1. Insectenbestuiving voor de teeltsector
  2. Handelingsperpectief Specialisatie Bestuivers
  3. Insecten kweken en verzorgen
  4. Handelingsperspectief Insecten kweken en verzorgen
  5. Inrichten van de buitenruimte voor biodiversiteit

Lees alles over deze initiatieven en keuzedelen in de Nationale Bijenstrategie op www.rijksoverheid.nl

Lees meer