CITAVERDE College Horst en Heerlen zijn "Excellente School"

18-01-2016:
CITAVERDE College Horst én Heerlen hebben vandaag het predicaat Excellente School 2015-2017 ontvangen!  Twee VMBO scholen van CITAVERDE College hebben meegedaan met het traject om dit jaar Excellente School te worden.

Beide locaties hebben vandaag van de onderwijsinspectie het predikaat Excellente School voor 3 jaar ontvangen.  Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen, aldus het juryrapport. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Het traject Excellente School is niet alleen een vorm van erkenning en waardering, maar ook een uitdaging om het onderwijs voordurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. CITAVERDE College Horst werkt vanuit het motto "van Eiland naar Wijland" en richt zich op samenwerking met de omgeving. Bij CITAVERDE College Heerlen wordt er gewerkt aan persoonsontwikkeling, waarbij het moto is ‘wie ben je en wat wil je’. Bekijk hieronder de twee juryrapporten.

 

Juryrapport CITAVERDE Collge Horst (4 jaar op rij Excellente School; 2012 - 2017)

Het CITAVERDE College Horst heeft in de afgelopen jaren een stabiele en sterke ontwikkeling doorgemaakt, die al drie keer heeft geleid tot een erkenning als excellente school. Ook nu weer heeft de jury duidelijk gezien dat deze school nooit stilstaat maar zich blijft ontwikkelen. Verworven expertise wordt geborgd en direct weer benut om de kwaliteit van de organisatie te versterken. De school werkt volgens duidelijke structuren die alle betrokkenen weten te benoemen en waarbinnen eenieders rol helder is. De school kijkt goed vooruit en anticipeert op wat komen gaat. Het CITAVERDE College gaat gedegen om met het passend onderwijs en de veranderende schoolpopulatie en speelt een innoverende rol in de regio. Het is een bruisende school waar veel gebeurt en waar de leerling centraal staat. Het excellentieprofiel is stevig verankerd in de mentaliteit en uitvoering van de school. De jury heeft geen onderscheid kunnen vinden tussen de afdelingen als het gaat om de excellentie. Integendeel: er wordt zonder onderscheid gehandeld en de school kijkt voor alle leerlingen zorgvuldig naar gelijke mogelijkheden. Alles overziende is de jury van oordeel dat het CITAVERDE College Horst op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School vmbo toekomt.

Juryrapport CITAVERDE Collge Heerlen (Excellente School 2015 - 2017)

Naast de aantoonbare en goede onderwijsresultaten geeft de inspectie in haar eindrapport aan dat CITAVERDE College  Heerlen zich richt op persoonsontwikkeling, waarbij het motto is ‘wie ben je en wat wil je’. De school stimuleert daarbij de reflectie en het respect bij docenten en leerlingen. Het schoolklimaat is goed. Zichtbaar zijn het zelfvertrouwen en het gevoel van de eigenwaarde van de leerlingen. Veiligheid is daarbij in een hechte gemeenschap geborgd. Respect tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en docenten en tussen docenten onderling is een van de hoekstenen van het schoolklimaat.  De inspectie verwacht dat de school zich nog verder zal ontwikkelen en sluit haar rapport af met de conclusie ‘kinderen leren hier voor hun toekomst'! 

In de media:
Luister hier het interview op L1Radio terug met Roger Creusen van CITAVERDE College Heerlen.

 

Bezoek de VMBO Open Dag

Kom kennismaken met het VMBO van CITAVERDE College tijdens de open dag op zaterdag 30 januari 2016 van 10:00 tot 13:30 uur. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.