CITAVERDE College Heerlen blijft groeien

Het CITAVERDE College in Heerlen blijft gestaag groeien. In het schooljaar 2014 -2015 telde de school nog 501 VMBO leerlingen. De oktobertelling van dit schooljaar laat zien dat er 640 VMBO leerlingen op het CITAVERDE College zitten. Dat is een groei van 12,7% in een markt van afnemende leerlingeaantallen.
 

Volgens locatiedirecteur Peter Claessen is de groei te danken aan een aantal factoren. De waardering van leerlingen en ouders is goed. De sfeer op school is goed. Het thema veiligheid scoort erg hoog onder leerlingen en de onderwijsinspectie heeft CITAVERDE College Heerlen onlangs  het predikaat Excellente School 2015-2017 toegekend. Het traject Excellente School is niet alleen een vorm van erkenning en waardering, maar ook een uitdaging om het onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen.

CITAVERDE College Heerlen richt zich op persoonsontwikkeling, waarbij het motto is ‘wie ben je en wat wil je’. De school stimuleert reflectie en respect bij docenten en leerlingen en zorgt dat het schoolklimaat goed is. Respect tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en docenten en tussen docenten onderling is een van de hoekstenen van het schoolklimaat.  De inspectie verwacht dat de school zich nog verder zal ontwikkelen en sluit haar rapport af met de conclusie ‘kinderen leren hier voor hun toekomst'. En dit sluit prima aan bij de slogan van de school: CITAVERDE voor het leven!

Ook de examenresultaten vallen op. De examenleerlingen hebben de afgelopen schooljaren landelijk bovengemiddeld gescoord. Allereerst hebben zij dit aan de leerlingen zelf te danken, maar zonder onze voortdurende aandacht voor de leeropbrengsten was dit niet gelukt. Door het zogenaamde opbrengstgericht werken, richt de school het onderwijsproces zo in, dat CITAVERDE College het maximale uit de leerlingen haalt.