Bijensymposium op Dag van de Duurzaamheid

Vandaag is het de dag van de duurzaamheid en daarom worden er vandaag veel bijeenkomsten georganiseerd die moeten leiden tot een betere wereld. CITAVERDE College organiseert vandaag, samen met o.a. Het Waterschap Limburg en de Provincie, opnieuw een Bijensymposium.

Veel organisaties die te maken hebben met bijen, natuur en beheer van de openbare ruimte praten samen om Limburg een betere plaats te laten zijn voor bijen. Bijen hebben we namelijk hard nodig voor de bestuiving van planten en gewassen.

Er zijn maar liefst 358 (wilde) bijensoorten in Nederland, waarvan er helaas veel van worden bedreigd. Iedere soort heeft bepaalde plantensoorten nodig om te overleven. Als die planten niet meer groeien, sterft ook de bijensoort uit. Dit toont aan dat het belangrijk is dat er in Limburg veel verschillende soorten bloemen en planten zijn.
Dit noemen we biodiversiteit. We hebben dan ook een grote afwisseling nodig in de planten en dieren die om ons heen leven. Dit geldt niet alleen voor bijen, maar ook voor insecten, vogels, zoogdieren en mensen.
Om de biodiversiteit te vergroten kun je zelf ook veel dingen doen. Daar zijn kenners vandaag over in gesprek. Denk aan het zaaien van bloemen langs akkers en wegen of begrazing van natuurweiden en hier beter op controleren, zodat er altijd wel een wei is die niet begraasd wordt, waardoor op die wei bloemen kunnen groeien voor bijen.