Bezoek Greuntek-leden aan Fontys te Venlo

Op maandag 6 juni hebben de deelnemers Greuntek een bezoek gebracht aan het GreenTechLab van de Fontys Hogeschool in Venlo.

Het project Greuntek is een aantal jaren geleden gestart om techniek en technologie uit het bedrijfsleven te koppelen aan het curriculum op het VMBO van het CITAVERDE. Dit scholjaar hebben de leden van het project zich gericht op de keuzevakken van het vernieuwde examenprogramma van het VMBO van start gaat op 1 augustus 2016 in leerjaar 3. De keuzevakken worden ontwikkeld door onze eigen docenten in samenwerking met het bedrijfsleven en/of pilotscholen. Daarbij wordt het vak zoveel mogelijk in de groen context geplaatst.

Op de Fontys is eenzelfde soort verbinding gezocht tussen het groene werkveld in de omgeving, zoals bijvoorbeeld de Greenport en de techniek. Hieruit is het GreenTechLab ontstaan. Studenten van de Fontys ontwikkelen in opdracht of samenspraak met het bedrijfsleven technische oplossingen voor groene problemen.

Een mooie gelegenheid dus om met alle betrokkenen van het project Greuntek een kijkje te gaan nemen hoe de Fontys dit aanpakt. Na een korte introductie hebben onze collega’s een tweetal workshops gevolgd.

De eerste workshop hield in dat er een brainstormsessie gehouden werd over waterbesparing. Op die manier komen ook vraagstukken vanuit het bedrijfsleven binnen. Daarna was er een rondleiding door het GreenTechLab en de techniekvleugel, waarin de afdelingen mechatronica, werktuigbouwkunde en industriële vormgeving gevestigd zijn.

De tweede workshop was het programmeren van een groeikas met behulp van lego mindstorms. Automatisch een kas open en dicht laten gaan als de temperatuur verandert was de eerste uitdaging! De tweede uitdaging was om de verlichting in de kas automatisch aan te laten gaan als het donker werd!

Veel collega’s waren erg enthousiast over de invulling van de middag! Als afsluiting stond er nog een etentje gepland in het centrum van Venlo.

Voor ons eigen onderwijs heeft deze middag het volgende gebracht. Een praktisch voorbeeld waarbij het bedrijfsleven intensief samenwerkt met het onderwijs. Een activerende didaktiek bij het programmeren van de groeikas, die zeker past in ons eigen VMBO! Een mooie combinatie van techniek en technologie in de groene context, die als inspiratie kan dienen voor onze eigen invulling.

Alle deelnemers, hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme en hopelijk tot volgend jaar om samen de nieuwe examenprogramma’s, techniek en technologie verder vorm te geven op het VMBO van het CITAVERDE.