Artikel: AgroLeeft verbindt onderwijs en bedrijfsleven

Theorie en praktijk beter op elkaar afstemmen om zo goed gemotiveerde medewerkers op de arbeidsmarkt te brengen, die kunnen wat de (inter)nationale arbeidsmarkt vraagt. Dat is een van de doelen van het samenwerkingsverband AgroLeeft, waarin het CITAVERDE College in Hegelsom en Citaverde Bedrijfsopleidingen in Horst samenwerken met 34 bedrijven uit de regio Greenport Venlo.

Werken in de agrosector: dat is lange uren maken in een warme kas, zonder afwisseling en zonder uitdaging. Althans, dat is het beeld dat bij veel jongeren, en soms ook hun ouders, nog steeds leeft. “Mensen hebben nog het idee dat de leerlingen met de schoffel over de schouder naar school fietsen”, lacht docent Geert Keijsers. Terwijl het agrarisch bedrijfsleven juist zit te springen om goed opgeleide mede­werkers voor het middenkader, die bijvoorbeeld als leidinggevende van een afdeling aan de slag kunnen gaan. “Dit is een moderne sector waar veel uitdagende banen zijn, waar de leerlingen die het diploma op zak hebben meteen terecht kunnen. Door middel van dit samenwerkingsverband proberen we de vooroordelen weg te halen”, zegt Keijsers. “De ­agrarische sector in Nederland blijft in de internationale wereld steeds voorop lopen in kennis, kunde en vaardigheden. Dat uit zich onder andere doordat vele bedrijven in de keten bezig zijn om slimme techniek en technologie toe te passen en zodoende de omgeving minder te belasten en duurzamer te ondernemen. Vers en gezond is het item waarbij de sector steeds internationaler opereert.”

Waar zowel onderwijs als werkgevers echter tegen aan lopen is dat wat in de lessen wordt geleerd niet altijd aansluit bij de praktijk. Dat kan anders, vindt het samenwerkings­verband AgroLeeft. Door ondernemers bijvoorbeeld te laten adviseren over de inhoud van de opleidingen of door bedrijfsstages aan te bieden. Zo kunnen studenten praktijkopdrachten uitvoeren voor en met het bedrijfsleven. Maar het zijn niet alleen de leerlingen die stage lopen op een bedrijf. Ook de docenten kunnen een tijdje meelopen, om zo te kijken of de lesstof die zij bieden aansluit bij de praktijk. Keijsers: “Dat kan de docent teelt zijn, maar bijvoorbeeld ook een docent Nederlands, die zo zijn kennis kan uitbreiden en toepassen in de lessen.”

Een van de deelnemende bedrijven is het in Horst gevestigde Limgroup B.V. “Vanuit de samenwerking die Limgroup met Citaverde heeft als sterbedrijf/stagebedrijf zijn we benaderd om actief deel te nemen aan het project Agro Leeft”, licht Manager Teelten Koen Saris toe. “Deze kans hebben we benut, het is tenslotte zeer waardevol om als praktijkbedrijf mee te mogen beslissen over de inhoudelijke invulling van de opleiding. Hierdoor ontwikkelen studenten een basiskennis die beter aansluit op de praktijk om als potentiële medewerker bij onder andere Limgroup aan de slag te gaan met de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.”

“Innoveren en ontwikkelen is voor elk bedrijf belangrijk”, vertelt logistiek engineer Jacco Peeters. “Het zijn potentiële werknemers die we hier stage laten lopen. Die willen we goed opleiden, zodat we straks gemotiveerde en gedreven medewerkers hebben. Het leerprogramma en het stageprogramma op elkaar af te laten stemmen, levert voor beide kanten winst op. Leerlingen krijgen een baangarantie, maar moeten zich uiteraard wel waarmaken. Ze starten dan ook niet meteen aan de top, maar beginnen onderaan zodat ze alle facetten van het bedrijf leren kennen.”

Maurice Keijsers uit Horst loopt sinds februari stage bij Limgroup. Hij is eerstejaars leerling Greenport Production niveau 4. Hij volgde zijn middelbare schoolopleiding ook aan het Citaverde en koos daarna voor de plantenteelt. Ook hij kent het imagoprobleem van de sector. “Er wordt gedacht dat het saai werk is, maar dat is niet zo. Ik heb van februari tot eind maart vier dagen in de week stage gelopen, nu nog een dag in de week. De plantenteelt interesseert me. Ik vind het boeiend om te leren hoe planten groeien, wat daar bijvoorbeeld de juiste omstandigheden voor zijn.” Peeters: “Wij proberen onze mede­werkers bijvoorbeeld te motiveren door ze steeds meer verantwoordelijkheden te geven. Er liggen zoveel kansen in de agrosector, daar moeten we meer bekendheid aan geven.”

Bron:  http://www.hallohorstaandemaas.nl/agroleeft-20164201816