MBO Vakexpert voeding en technologie

Tijdens deze opleiding leer je alles over het veilig produceren van voedingsmiddelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Je stemt het productieproces af met anderen en overlegt hierover. Met dit diploma op zak kun je leidinggeven, plannen, maar ook goed inspelen op ontwikkelingen die van invloed zijn op het eindproduct. Zie jij dat processen beter kunnen? Dan pak jij dat voortvarend op! Word jij in Limburg of daarbuiten een belangrijke schakel in de levensmiddelen- en foodindustrie, grootste producerende industrie van Nederland?

Opbouw van de MBO-opleiding

Voor deze MBO niveau 4 opleiding vakexpert voeding en technologie opleiding start je in het eerste jaar in een gemeenschappelijk Green Life Sciences-programma. In dit jaar maak je kennis met de richtingen natuur en water, milieu en voeding en technologie. Ook krijg je algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. In het tweede leerjaar kun je kiezen voor de richting voeding en technologie. Daar word je bijgespijkerd op het gebied van bereiden, verwerken en verpakken van voedsel, voedselveiligheid, wet- en regelgeving, milieu, arbo en gezondheid. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept.

Deze opleiding is er ook op niveau 2 en niveau 3.

Lees meer

Wat leer je

Continu verbeteren Jij voert veranderingen door als je denkt dat het proces beter kan.
Plannen en aansturen Je maakt de werkplanning en zorgt dat de medewerkers weten wat ze moeten doen.
Inspelen op veranderingen Je speelt in op ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van voedsel en jouw eindproduct.

Eisen

Vooropleiding - Diploma niveau 3
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO leerwegen: KB, GL of TL
Heb je vragen over de toelatingseisen? Neem dan contact op met de locatie.
Echte verhalen Van ouders, onze studenten & beroepsprofessionals

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld, ontvang je een diploma niveau 4 Vakexpert voeding en technologie (crebonummer 25463).

Doorleren

Na de opleiding voeding & technologie kun je doorstromen naar een HBO-opleiding, bijvoorbeeld de opleiding International Fresh Business Management in Venlo aan de Fontys Hogeschool. Ook een opleiding Voedingsmiddelentechnologie aan de HAS of Docent en kennismanager consumptieve techniek is mogelijk.

Beroepen

Na deze opleiding kun jij aan het werk in de levensmiddelenindustrie. Je kunt hierbij denken aan banen zoals een leidinggevend procesoperator, productontwikkelaar, logistiek manager, laboratoriummedewerker, leidinggevende van een instellingskeuken of kwaliteitscontroleur. Er is in deze sector veel vraag naar personeel!

Kosten MBO-opleiding vakexpert voeding en technologie

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2020-2021 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.202,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding vakexpert voeding en technologie moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 300,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 400,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig.

Vrijwillige (ouder)bijdrage

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij CITAVERDE College.

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Lees meer