Vakexpert opleiding veehouderij

Tijdens de opleiding vakexpert veehouderij leer je alles over de verzorging van de dieren, voeding en de agrarische sector. Jij wordt een expert op het gebied van grasland, bemesting en vruchtbaarheid. Ook weet je precies hoe je een fokplan opstelt en uitvoert. Na deze MBO niveau 4 opleiding veehouderij ben jij klaar voor het ondernemerschap! Nederland is toonaangevend als het gaat om veehouderij. Word jij onderdeel van deze groene economie in Limburg?

Opbouw van de MBO-opleiding

De MBO niveau 4 opleiding veehouderij start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over de agro sector, voeding en verzorging, huisvesting management en organisatie van hokdieren. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen.

Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze MBO-opleiding zijn een veehouderijspecialisatie en een programma om je voor te bereiden op het HBO (HBO doorstroom).

Studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris vind je hieronder:

Deze opleiding veehouderij is er ook op niveau 2 en niveau 3. Vind je werken in de agrarische sector sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij vakexpert teelt en groene technologie of vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk.

Bekijk de voordelen van de deeltijdopleiding
Lees meer

Wat leer je

Innoveren Vernieuwingen en veranderingen in de keten
en in de maatschappij zet jij om in kansen.
Ondernemen Jij bent klaar voor je eigen bedrijf.
Coördineren Jij stuurt aan en coördineert het werk voor een team.

Eisen

Vooropleiding - Diploma niveau 3
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO: leerwegen BB, KB, GL of TL
Heb je vragen over de toelatingseisen? Neem dan contact op met de locatie van je keuze.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.
Echte verhalen Van ouders, onze studenten & beroepsprofessionals

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 4 Vakexpert veehouderij (crebonummer 25535).

Doorleren

Na deze opleiding veehouderij kun je doorstromen naar een HBO-opleiding. De opleidingen Dier- en veehouderij, Veehouderij en kennismanagement of Docent en kennismanager groene sector sluiten prima aan.

Beroepen

Jij bent een schakel in de keten voor het belangrijkste product dat er is: voedsel. Jij kunt aan de slag als melkveehouder, varkenshouder, pluimveehouder, verkoper, inseminator, bedrijfsadviseur, voorlichter, veevoedingsdeskundige, medewerker bij een keuringsdienst of bedrijfsverzorgingsdienst.

Kosten MBO-opleiding vakexpert veehouderij

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 3-4 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2020-2021 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 606,- voor BBL niveau 3 en 4.

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2020-2021 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.202,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding vakexpert veehouderij moet je voor schoolboeken, readers en dergelijke  rekenen op ongeveer € 370,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 125,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 50,- tot € 75,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding vakexpert veehouderij zijn de totale kosten ongeveer € 420,-.

Vrijwillige (ouder)bijdrage 

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij CITAVERDE College.

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Lees meer
Wil je een rondleiding of je vragen stellen op school?
Wil je een rondleiding of je vragen stellen op school? Kom naar de inschrijfmiddag!